Bài đăng

Tự học suốt đời để gặt hái thành công và hạnh phúc trên hành trình cuộc đời

    CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KỸ NĂNG   TỰ HỌC SUỐT ĐỜI ( KỸ NĂNG CƠ BẢN GIÚP BẠN PHÁT TRIỂN BẢN THÂN )     GIỚI THIỆU CHUNG VỀ KHÓA ĐÀO TẠO Khóa học giúp cho người học hiểu về những yêu cầu của xã hội đối với chất lượng nguồn nhân lực và trang bị những kỹ năng cơ bản, giúp cho người học định hướng nghề nghiệp và xác đinh tầm quan trọng của những gì mình cần học, để gặt hái thành công và hạnh phúc trên hành trình cuộc đời. Các kỹ năng tự học được trang bị dựa trên nguyên lý khoa học được xây dựng trên nền tảng hoạt động của não người để giúp người học phát huy tối đa tiềm năng trí tuệ. NỘI DUNG KHÓA ĐÀO TẠO   Phần 1 - Sự thay đổi của nhu cầu xã hội về nhân lực và yêu cầu về học tập -        Sự thay đổi các chỉ số (IQ, EQ, SI, PI) -        Tốc độ phát triển của thế giới -        Tác động của môi trường thế giới đến nhận thức, nhu cầu nhân sự và quá trình học tập của sinh viên. -        Tự học: một đòi hỏi của thời đại -        Tôn vinh g
Các bài đăng gần đây